Model dizala upravljan PLC-om

Autori: VID FUČKAN i PETAR HREN

Mentor: IVAN JAJČEVIĆ dipl.ing.

Škola: Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića, Zagreb

Država: Hrvatska

e-mail: stsfb.ivanj@gmail.com

Inovacija predstavlja didaktičko pomagalo u nastavi strukovnih predmeta zanimanje mehatroničar. Uz pomoć modela dizala učenici se upoznaju s osnovama rada dizala, njegovim elektromotornim pogonima, senzorima kao i načinom programiranja programabilnog logičkog kontrolera (PLC-a) koji upravlja s radom dizala. Komponente modela dizala izrađene su 3D printanjem, a PLC i ostalo prateće sklopovlje smješteni su u drvenu kutiju na kojoj se nalaze i komande za upravljanje radom modela dizala.