METEOROLOŠKA POSTAJA S ARDUINOM

Autor: ANĐELKO KUĆAR

Mentor: ZLATKO NADAREVIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA

Category:

Uređaj očitava atmosferske uvijete poput vlage zraka, tlaka, temperature, očitava razinu CO2 u zraku i koncentraciju sitnih čestica.