MASKA PODEŠAVANJA VELIČINE

"

Autor: Yu,Shu-Fei; Lin,Song-Yih; Nguyen Thi Diem My; Li,Kuan-Hsun; Hung,Cheng-Yu

Tvrtka: Far East University

Država: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

"

Jedan od uobičajenih nedostataka komercijalno dostupnih maski je taj što se njihova veličina ne može prilagoditi veličini lica korisnika, što rezultira činjenicom da veličina maske ne može u potpunosti prekriti lice korisnika ili je veličina maske previše velik kako bi proizveo previše praznina tako da se njegov zaštitni učinak ne može u potpunosti odigrati. S obzirom na to, ovaj dizajn ima za cilj poboljšati funkciju prilagodbe veličine maske i predlaže strukturu maske s podesivom veličinom. Ima pokrovni list, pokrovni list je presavijen u jedan ili više odjeljaka na oba kraja kako bi se oblikovala dva dijela za savijanje, a dio za savijanje ima najmanje jednu čvrstu kontaktnu točku povezanu s pokrovnim listom, a čvrsta kontaktna točka održava dio za savijanje u presavijenom obliku tako da korisnik može potrgati čvrstu kontaktnu točku u skladu s veličinom svog lica prije nošenja kako bi proširio dio za savijanje na odgovarajući broj segmenata. Zatim prilagodite masku veličini vašeg lica.