KOMPOST KAZAN

Autor: МАЈА МILOVIĆ

Mentor: Mirko Radiša

Škola: ОŠ "Kizur Ištvan", Subotica, R. Srbija

Category:

Prilikom procesa kompostiranja pri proizvodnji humusa, u zelenom otpadu se porwd gasova oslobađa i temperatura. U zavisnosti od količine komposta temperature mogu da dosegnu i 70 stepeni celzijusa.

Ovo je model jednog kompost kazana gde se oslobođena temperatura iskoristava za grejanje toplih leja, a upravlja se pomoću mikrokontolera radi efektivnijeg iskorištavanja oslobođene energije.