Kolica upravljana mobitelom

Autor: Franjo Novosel

Mentor: ANDREJA ŠTANCL

Škola: I. tehnička škola Tesla, Zagreb

Robotska kolica koja su kompletno od početka stvarana: dizajnirana i nacrtana u programu za 3D modeliranje, printana na3D printeru, dizajnirana i nacrtana pločica sa elektronikom, zalemljeni svi elementi, ugrađena dva servo motora FS90R. Upravljački dio je mikroupravljač ATMega8, progamiran u AVR Bascomu.

Senzor koji se upotrebljava je Bluetooth, a za upravljanje putem mobitela napisana je posebna aplikacija u MIT app invertoru.