KAPACITIVNA SIGURNOSNA OGRADA

Autor: DOMINIK DESPOT

Mentori: DANIJEL ESKERIČIĆ i ANDREA BEDNJANEC

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

Kapacitivna sigurnosna ograda upravljana je pomoću Arduino UNO platforme, radi na principu mjerenja kapacitivnosti tijela korisnika te ovisno o tome signalizira mikroupravljaču koji tada uključuje alarm te naizmjenično u intervalima uključuje plave i crvene svjetleće diode. Kapacitivna sigurnosna ograda namijenjena je svim uzrastima, a može služiti kao sigurnost od provale, čuvanje male djece u određenom prostoru i slično. Posebnost inovacije leži u mjerenju kapacitivnosti izvedenom preko mikroupravljača, a ne preko senzora kapacitivnosti. Rad se nalazi unutar kućišta 3D.