JESTIVA AMBALAŽA

Autor: LAGUS ANNA

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraine

e-mail: jasuselection@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Ovo istraživanje usmjereno je na razvoj i karakterizaciju jestive ambalaže temeljene na polisaharidima, koji su prirodni biopolimeri s potencijalom kao ekološki prihvatljivi materijali za pakiranje. Korištenje polisaharida moglo bi pridonijeti smanjenju biorazgradivog plastičnog otpada koje stvara industrija ambalaže.