Izračun geološkoga rizika uporabom izglednosti uspjeha (IU) primijenjen na odlaganje radioaktivnoga otpada u duboke bušotine: konceptualni model za stijene predneogenske podine u Sjevernoj Hrvatskoj

AutorI: Malvić, Tomislav*; Veinović, Želimir; Pimenta Dinis, Maria Alzira; Velić, Josipa; Sremac, Jasenka; Ivšinović, Josip; Bošnjak, Marija; Barudžija, Uroš; Pedrosa e Sousa, Hélder Fernando; *dopisni autor

Tvrtka: Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Pierottijeva 6, Zagreb

e-mail: tomislav.malvic@rgn.hr

Temeljna načela izračuna geološkoga rizika uporabom izglednosti uspjeha (IU) su uglavnom primijenjena u numeričkoj procjeni postojanja dodatnih zaliha ugljikovodika u dokazanim ili potencijalnim ležištima unutar različitih geoloških prostora. Takva metodologija znatno je unaprijeđena tijekom nekoliko prošlih desetljeća za prostor Hrvatske – poglavito hrvatskoga dijela Panonskoga bazenskoga sustava (HPBS). Robusnost (prilagodljivost) metode je velika što je omogućilo njezinu primjenu u različitim dubinskim litologijama. Njezina najnovija modifikacija načinjena za izračun geološkoga rizika u cilju odabira što sigurnijega stijenskoga okoliša u dubokim bušotinama namijenjenih odlaganju istrošenoga nuklearnog goriva. Po prvi puta je dan konceptualni okvir takvoga izračuna za magmatske i metamorfne stijene podine neogena HPBS-a, kao ciljanoga prostora za pohranu takvoga otpada. Razmatrano je regionalno prostiranje takvih litologija I odabir najsigurnijih smjestišta u njima za takvu namjenu.

CILJANA SKUPINA: partneri