INFRACRVENI DUALNI DESIGN NA UNIFORMI SA SKRIVENOM SLIKOM

Autor: Prof. dr.sc. IVANA ŽILJAK STANIMIROVIĆ; Doc. Dr.sc. MAJA MATAS; STJEPAN NEMČIĆ, M&B Sveti Ivan Zelina; Prof. VILKO ŽILJAK

Organizacija: Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

Država: Hrvatska

e-mail: fsvz1812@gmail.com

Prikazujemo IRD uniforme s individualiziranim informacijama, a koje se prepoznaju s infracrvenom kamerom. Uniforme su dizajnirane kao dualna kompjuterska grafika. U vidnom spektru su uniforme jednake ali sve se međusobno razlikuju kada ih promatramo s detektorom za prvi dio bliskog infracrvenog područja; nazvano Z. Isti efekt se manifestira i danju i noću. Tisak na platnu se izvodi digitalno pri čemu se svakoj pojedinoj uniformi pridružuje posebna Z informacija. S našim računalnim softverom povlače se dvije slike iz memorije koje se spajaju neposredno prije slanja u tiskarski proces.

IRD uniforma donosi novu vrijednost u području sigurnosti. Skrivena slika se prepoznaje i s konvencionalnom video nadzornom kamerom, nazvanom V. Na izložbi INOVA 23 demonstriraju se naše kamere za odvojeno, ali paralelno promatranje u vizualnom i infracrvenom spektru. Prikazuju se  i prototipovi uniformi sa dizajnom dviju nezavisnih kompjuterskih grafika V i Z, a koje su integrirane na istom mjestu. Primjena takove individualizirane odjeće preporučuje se za rizične skupove, sportske manifestacije, pa sve i do šetnje grupe ljudi ili djece.