Efekt za gitaru

Autor: IVAN MIKLOŠKA

Mentor: GORAN ECIMOVIĆ

Škola: 1. tehnička škola – Tesla, Zagreb

Upotrebom minimalnog broja jeftinih elektroničkih komponenti moguće je napraviti efekt za gitaru solidne kvalitete.