EDUKACIJA KROZ IGRU SA STRUJNIM KRUGOM

Autori: ALEKSANDAR VOJNIĆ PURČAR, DEJAN RADAKOVIĆ i DAVID ŠARČEVIĆ

Mentor: JELENA PISAROV

Škola: OŠ „MATKO VUKOVIĆ”, Subotica, R. Srbija

Category:

Na satu Tehnike i tehnologije učenici 8.razreda prave strujni krug (praktičan rad). Paralelno na satu Fizike uče o strujnom krugu i o njegovim elementima (izvor električne struje – baterija, prekidač, vodič i trošilo – žarulja). Međupredmetna korelacija je funkcionalno ostvarena u potpunosti – teorija koja je „oživjela” u edukativnoj igri.

Najinteresantnije je kada su učenici sami predložili da u jednoj varijanti bude kao točan odgovor (kada se pogodi odgovarajući par, tj. slika – riječ) svjetlosna indikacija (led sijalica), u drugoj zvučna indikacija (zujalica), a u trećoj mehanička indikacija (ventilator). I ne samo to već su svoje radove poklonili svojoj učiteljici i njenim đacima… i vidjeli sretna i zadovoljna lica svojih mlađih drugara, jer se najlakše uči kroz igru!