Detalji sa narodne nošnje dalmatinske zagore

Autor: KATARINA MUSA

Mentor: SANJA ZDILAR DAKIĆ

Škola: OSNOVNA ŠKOLA VRBANI

Category:

Izrađeni detalji se koriste na tkanicama kao pojasevi na pregačama ili na torbicama koje se nazivaju (zobnice ). Najprije su osnovani i spleteni od vune i dovršeni detaljima iglom. Kao materijal za izradu korištena je vuna i boje koje dominiraju na nošnjama.