COVID Lemilica

Autor: JURA SETINŠEK

Mentor: Sada Bašagić

Škola: OŠ VLADIMIR DEŠČAK, Novaki

Category:

Nazvao sam Covid Lemilica, iz razloga što mogu koristiti svi učenici iz razreda bez da se dezinficira.

U otopljeni lem učenici zarone žicu i spoje. Služi za izradu lanca od žice, pokazalo se da može i spajati žice za elektrotehničke i elektronske tvorevine.

Prilog – Slika tehničke tvorevine