ČAROBNI SVIJET CRTE

Autor: LENA LJUBIČIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB

Crta teče. Apstraktni crtež