AUTOMATSKI ZALIVNI SISTEM

Autor: ATTILA BARAT

Mentor: LASLO LISAK

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA “IVAN SARIĆ”, Subotica, R. Srbija

Category:

Na osnovu vlažnosti tla senzor registruje promenu vlažnosti i aktivira pumpu za zalivanje.