Automatski uređaj za uklanjanje leda za zračne vodove

Autori: CENUȘĂ Mihai, POIENAR Mihaela, MILICI Laurențiu-Dan, GRAUR Adrian, UNGUREANU Constantin, ATĂNĂSOAE Pavel, BOBRIC Crenguța-Elena, POPA Cezar-Dumitru

Tvrtka/Fakultet/Škola: Stefan cel Mare University of Suceava

Država: Rumunjska

e-mail: costel@usm.ro

internet stranica: www.usv.ro

Izum se odnosi na automatski uređaj za uklanjanje leda za smanjenje mehaničkih zahtjeva zrakoplovnih kompanija uslijed vremenskih uvjeta.

Uređaj za automatsko uklanjanje leda za zračne vodove, prema izumu, sastoji se uglavnom od metalnog cilindričnog dijela (1), zavojne opruge (2), dinamometrijskih ostruga s povratom (3) i (3`), pomičnog dijela (4) i sustav vodilica (12), a kada sloj leda dosegne zadanu težinu (izračunato), dinamometrijske ostruge (3) i (3`) oslobađaju pokretni dio (4) koji pogađa fiksni dio (8 ), udar između pomičnog dijela (4) i nepomičnog dijela (8) što dovodi do ispuštanja leda iz vodiča dalekovoda (6).