ARDUINOM KONTROLIRANA LEMILICA S REGULACIJOM TEMPERATURE

Autor: SVEN BEJTOVIĆ

Mentor: MARIJAN MEDVED

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA

Category:

Mogućnost lemljenja sa lemilicom koja ima mogućnost podešavanja 3 različite temperature i podešavanje temperature po 5 stupnjeva. Mogućnost isključenja lemilice u trenutku kada se ne koristi. Regulacija temperature se odvija preko PID regulatora.