ARDUINO SUSTAV ZA ALARMIRANJE

Autor: EMIL MISSONI

Mentor: Maja Mačinko

Škola: Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb

Category:

Emil Missoni, učenik OŠ Ivana Cankara, je nakon svih nezgoda koje su nas zadesile prošle godine izradio sustav za alarmiranje u slučaju potresa, zapaljivog plina itd kako bi upozorio njega i ukućane na moguću opasnost. Sustav informacije šalje na e-mail. Koristi Arduino Nano 33 IoT koji ima IMU senzor te koristeći žiroskop detektira potres te pošalje svjetlosni i zvučni signal. Zapaljivi plin detektira pomoću MQ-2 senzoraa, pokret PIR senzora. Slanje poruka vrši se u Visual C# jeziku.