Apiinhalacije i apiterapija

Autor: ANITA DRAGIĆ

Tvrtka: APIDORA, obrt za apiterapiju i apiinhalaciju

Država: Hrvatska

e-mail: dragicanita@gmail.com

Apiterapija je inovativni pristup u korištenju pčelinjih proizvoda od koje je jedan način korištenja pčelinjih proizvoda i apiinhalacija.

U apikomoru sam smjestila tri pčelinje zajednice nad kojima obavljam pregled najmanje jednom tjedno zbog utvrđivanja zdravstvenog stanja i čistoće same košnice. Svaka košnica je opremljena osnovnom opremom za provođenje apiinhalacija. Kod korištenja dodatne opreme kao što je ventilator pomoću kojeg se regulira dovod zraka iz košnice do korisnika. Sama inhalacija traje od 20 – 30 min. Osobno ne koristim ovu tehnologiju kod apiinhalacija jer bolesnici koji dolaze na apiinhalacije imaju problema s disanjem i često ne mogu udahnuti količinu zraka koju ventilator dovodi do dišnog sustava. Apiinhalacije provodim i kombiniranjem inhalacija na bazi čistog propolisa ovisno o tegobama korisnika. Kod ovakvog pristupa apiinhalacija traje i do 45 min. Udisanje aerosoli odnosno isparljivih spojeva meda, propolisa, voska, matične mliječi, peluda i pčelinjih feromona odvija se proces apiinhalacije koja se provodi u sezoni kada pčele u košnicu unose nektar i pelud (od ožujka do listopada). Obzirom da u periodu od listopada do ožujka sezonski su nam na raspolaganju razne virusne infekcije dišnih puteva kod kojih se inhalacijom sa propolisom i medom ublažavaju simptomi i bitno skraćuje vrijeme trajanje simptoma prehlade i sl.

Temperatura zraka koju korisnici udišu iz košnice je stalna i iznosi 36 stupnjeva.

Apikomora je nositelj znaka “zlatni žig HAD-a”  što korisnicima usluga jamči da je pružatelj usluga odgovorna i educirana osoba koja brine i oko najmanjih detalja koji su izuzetno važni zbog zaštite njihova zdravlja i sigurnosti.