ALARM SA NEGATIVNOM LOGIKOM

Autor: PETAR KROFLIN

Mentor: ŽELJKO BLAŽEK

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

Alarm je konstruiran tako da radi sa negativnom logikom.Sastoji se od prijemnog i predajnog dijela.Prijemni dio nalazi se kod korisnika a predajni u štičenom predmetu uređaju ili objektu.Pricip rada temelji se na vezi između prijemnika i predajnika nestankom signala sa predajnika aktivira se alarm.Razlog aktiviranja može biti udaljavanje štičenog predmeta  od korisnika ili pokušavanje onesposobljavanja predajnog dijela alarma koji se nalazi u štičenom predmetu. Na isti način  može se izvesti kombinacija sa mobitelom i perifernim uređajem.