AC/DC LABORATORIJSKI IZVOR NAPONA

Autori: KRUNOSLAV GOMEREC, IVAN KAVIĆ

Mentor: Goran Ecimović

Škola: PRVA TEHNIČKA ŠKOLA – TESLA

Category:

Napajanje je projektirano za potrebe izvođenja laboratorijskih vježbi iz predmeta Osnove elektrotehnike i Mjerenja u elektrotehnici. Odabir napona na izmjeničnom i istosmjernom području omogućen je skokovito – pomoću priključnica (tzv. buksni 4mm). Na raspolaganju su tri izmjenična napona 7, 8 i 15V i četiri istosmjerna napona, 3.3, 5, 12 i 15V.

Posebnost ovog izvora je automatska zaštita od kratkog spoja i preopterećenja. Odabrani strujni limit iznosi 220mA.

Iznos je odabran na osnovi činjenice da svi digitalni (analogni) instrumenti koji se koriste u školi imaju mjerno područje od 200mA. Neispravnim spajanjem ampermetra redovito dolazi do pregaranja osigurača u instrumentu i promjena istog nije moguća u kratkom vremenu što ometa nastavni proces.

Uređaj koji je neispravan treba rastaviti, treba imati pričuvni osigurač i sve to komplicira situaciju kada ostatak učenika mora nestrpljivo čekati rasplet situacije. Vrlo često nastavnici nemaju ispravne instrumente u pričuvi.

Opisani ispravljač ima brzu elektroničku zaštitu koja u slučaju kvara blokira rad ispravljača uz zvučno upozorenje kako bi nastavnika upozorio na kojem je radnom mjestu kvar nastao.

Upotrebom takvog ispravljača štiti se oprema od oštećenja, a pogreške učenika ne mogu proći neopaženo. Potiče se oprez, preciznost i pedantnost u radu.

Vjerojatnost da će oprema na početku izvođenja nastave biti neispravna svedena je na minimum.

Komponente za izradu napajanja lako su dobavljive, a moguće je prilagoditi mrežne transformatore koje već posjedujemo po laboratorijima i radionicama.