VISOKOENTROPIJSKA LEGURA METALNIH ELEMENATA IZ SUSTAVA MoNbTaTiZr S ITRIJEM ZA MEDICINSKU PRIMJENU I PROCES NJEZINE KONSOLIDACIJE

Autori: VOICULESCU I, GEANTA V, STEFANOIU R, KELEMEN H, VIZUREANU P, CODESCU M M, SANDU A V, BINCHICIU E F, BALTATU M S, PATROI D

Država: Rumunjska

e-mail: euroinvent@yahoo.com

Riječ je o biokompatibilnoj visokoentropijskoj leguri koja se sastoji od itrijem mikrolegiranog višekomponentnog sustava sačinjenog od molibdena, niobija, tantala, titanija i cirkonija u sljedećim omjerima: molibden 17 – 19 wt%, niobij 17 – 19 wt%, tantal 34 – 36 wt%, titanij 8,5 – 10 wt%, cirkonij 16,5 – 18.5 wt%, itrij 0,1 – 0,5 wt%. Legura ima gustoću 10,5 – 11,3 g/cm3, likvidus temperaturu na 2300 – 2500 °C i prosječnu tvrdoću 850 – 1000 HV0,5.