UREĐAJ ZA BLOKADU PALJENJA

Autor: CHEN TING LUN, CHEN, YEN-CHI

Tvrtka: Taiwan Math/Science Circle (TWMC)

Država: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Kada je vrijednost senzora za alkohol 1 vozačevog sjedala viša od ostala tri senzora za alkohol, sustav utvrđuje da vozač vozi pod utjecajem. Ako je automobil u zaustavljenom stanju, automobil se ne može pokrenuti; ako je automobil u stanju vožnje, automobil polako usporava (ne možete ubrzati čak ni ako pritisnete papučicu gasa). Automobil će se automatski ugasiti nakon što se zaustavi. Kada je vrijednost senzora za alkohol 1 niža od ostalih. Vozilo se može ponovno pokrenuti samo ako su ugrađena 3 senzora za alkohol.