UGRADBENA VAGA

Autor: Nenad Mihovilović

Udruga: Dalmatinski inovatori Tesla

Država: Hrvatska

e-mail: dalmit@dalmit.hr

web: https://www.dalmit.hr

Bit izuma je taj da je vaga za kućnu uporabu za mjerenja tjelesne mase jedna ploćice na podu, najćešće u kupaonicama.

Na taj način imamo mogućnost brze i stalne kontrole naše tjelesne mase, a vaga praktično ne zauzima nikakav prostor.

U visini glave na zidu se montira ekran koji je spojen s vagom i na njemu se očitava trenutna tjelesna masa.