Učinak nanočestica na stopu induciranih mutacija u populaciji Drosophila melanogaster

Autor: DARIIA LIUBCHYKOVA

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraine

e-mail: jasuselection@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Istražen je učinak različitih koncentracija nanočestica titana, nikola i silicija na mutagenezu u D. melanogaster (Canton S i Ebony). U prisutnosti nanočestica u hranjivom mediju uočene su mutacije kod Drosophile. Nanočestice titana imaju najveći mutageni učinak u odnosu na druge.