TOPLINSKA OBRADA SVJETLO ŽUTOG SAFIRA

Autor: BARAGAMA ACHARIGE IMESHA CHANAKA KRISHAN BARAGAMA

Tvrtka: ROMANTIC CREATIONS Ltd.

Država: SRI LANKA

e-mail: romanticcreat@gmail.com

Svijetlo žuti safir, kada se podvrgne toplinskoj obradi, može se pretvoriti u bijeli safir (nalikuje dijamantu). Toplinska obrada od 1300 Celzija tijekom 3-5 sati uzrokuje ovu pretvorbu.

  Ova se metoda temelji na elektronima koji apsorbiraju energiju Sunčeve svjetlosti kako bi skočili na više razine elektrona, uzrokujući tako promjenu boje.