SVJETLEĆE DRVCE

Autor: MATEO HERCEG

Mentor: VALENTINA DIJAČIĆ

Škola: OŠ Retkovec, Zagreb

Od bakrene žice ispleo sam drvce na koje sam postavio led svjetla koja mogu po želji isključiti i uključiti.