SUSTAV ZA SPREČAVANJE NASTANKA VODENOG KLINA PRI VOŽNJI NA MOKROM KOLNIKU ZRAKOM

Autor: MIROSLAV BILIĆ

Država: Hrvatska

e-mail: miroslav.bilic@gmail.com

Sustav služi da bi izbjegli ljudske žrtve i materijalnu štetu pri cestovnom transportu.

Kada se naiđe na veću količinu vode na kolniku, pri vožnji automobilom, ako se stvori vodeni klin, vozač gubi kontrolu nad vozilom, tada sustav automatski reagira i zrak pod visokim tlakom preko sapnica ispiri vodu ispred kotača automobila.

Na taj način se izbjegava pojava vodenog klina. Sapnice se postavljaju ispred prednjih i zadnjih kotača i mogu se neovisno uključivati.