Sklopive električne saonice „UNIQUE“ 100% electric

Autori: NELA ŠAKIĆ I ZLATKO ŠAKIĆ

Tvrtka: 3Design Šanell

Država: Hrvatska

e-mail: info@3designsanell.com

web: https://www.3designsanell.com

Sklopljene su u dimenziju 480mm x 500mm x 320mm, rasklope se u dimenziju 1120mm x 1150mm x 750mm.

Svojim malim dimenzijama u sklopljenom stanju  pogodne su za prijevoz u prtljažniku automobila, military  verzija bi bila izrađena od modernog ultra lakog materijala i mogle bi se nositi na leđima.

Rasklope se, stane se na krilca koja se otvore na bokovima stražnjeg kućišta, brzina se regulira polugom na upravljaču a skretanje se izvodi pritiscima palcima na gumbe na upravljaču.

Skreće se na način da pritiskom na određeni gumb iz stražnjih skija izlazi klin koji se zabija u snijeg i stvara trenje (slično kao prilikom klasičnog sanjkanja). Pritiskom lijevog gumba izlazi lijevi klin i skreće se lijevo, desnim gumbom se na isti način skreće desno, a stiskanjem oba gumba istovremeno se staje, odnosno koči.

Kretanje se vrši polugom na upravljaču, povećavanjem brzine iz stražnjeg kućišta okomito na snijeg izlazi pogonska gusjenica, kada dođe do nivoa snijega skije se malo podižu kako bi se povećalo trenje.Puštanjem gasa, gusjenica se vraća u kućište te vozač slobodno klizi saonicama.

U tlocrtu „UNIQUE“ ima oblik glagoljičnog slova „A“