SIRENA ZA EVAKUACIJU

Autori: ROKO BOGDANOVIĆ i DAVID KRZNAR

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ, mag.ing.el.

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Država: Hrvatska

e-mail: danijel.eskericic@gmail.com

Sirena za evakuaciju je inovacija koja se sastoji od arduina, predpojačala, sirene i lcd ekrana.

Namjena je sljedeća:

Brza dojava opasnosti glasnim zvukom i audio dojavom da je u tijeku evakuacija koju prati pisani oblik upozorenja na lcd ekranu i led-ica.

Zvuk sirene se u bilo kojem trenutku može prekinuti ali i započeti.

Isto tako je moguće promijeniti ispis na lcd ekranu.

Radi na izvoru napajanja od 5V.

Zvuk sirene je iznimno glasan i jasan.

Ovakva sirena je osjetno jeftinija od ostalih sirena za evakuaciju i svojom veličinom može stati bilo gdje.