Sigurnosni produžni kabel ugrađen u zid

Autor: Po-Lin, Chen

Tvrtka: Taiwan Math/Science Circle (TWMC)

Država: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Ovaj zidni sigurnosni produžni kabel (WESEC) odnosi se na utičnicu koja može djelovati kao produžni kabel. Svaka se utičnica može izvući i smotati iz poklopca utičnice pomoću produžnog uređaja, odnosno namotaja kabela, kako bi se prevladao problem nedovoljne duljine kabela za napajanje. WESEC uključuje: poklopac utičnice, najmanje jednu utičnicu opremljenu električnom spojnom žicom koja je namotana u kolut. Kolut za kabel postavljen je u zid, tako da se utičnica može protezati prema van kroz kotur za kabel ili se namotati u zid; nadalje, navedena utičnica može biti i mrežni prijenosni priključak, USB utičnica, TYPE-C utičnica itd., tako da ova kreacija može u potpunosti riješiti problem nedovoljne duljine strujnog kabela. Štoviše, višestruke rupe za utičnice WESEC-a mogu se koristiti za različite vrste uređaja, koji učinkovito zadovoljavaju različite električne uređaje ili potrebe.