RUBIK-OVA KOCKA ZA SLIJEPE

Autori: FILIP PERICA i PETRA LOVREKOVIĆ

Mentor: DIJANA KARAČIĆ

Škola: OŠ Antuna Mihanovića, Zagreb

Država: Hrvatska

e-mail: ured@os-amihanovica-zg.skole.hr