RETRO MONTAŽNI KIOSK

Autor: MARCELA MUSCHET

Država: Hrvatska

e-mail: marcela.muschet@gmail.com

Retro montažni kiosk je montažni objekt izrađen od čelika i stakla. tlocrTeno je šeterokutnog oblika, kako bi se omogućilo spajanje više jedinica u veći paviljon. postolje je od trokutastih montažnih elemenata koji su ujedno prostor za smještaj energetskih priključaka za napajanje ili baterija za solarno punjenje. konstrukciju rova drži centralni nosač na koji se postavljaju krovni elementi trokutastog oblika- Bočno učvršćenje omogućuju ostakljeni metalni okviri koji ujedno služe i kao vrata.