REALIZACIJA METEROLOŠKE STANICE POMOĆU ARDUINO PLATFORME

Autor: KARLO RAFAJ

Mentor: VESNA ZBODULJA, dipl.ing.

Škola: STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA, Zagreb

Država: Hrvatska

e-mail: stsfbvesna@gmail.com

Korištenjem Arduino platforme i ESP32 razvojne pločice realizirana je meterološka stanica koja pomoću senzora prikuplja podatke o temperaturi, vlagi, tlaku zraka, količini ugljik-dioksida u zraku, kao i količini čestica. Svi podaci prikazuju se na LCD zaslonu.

Primjena ove inovacije vrlo je široka u području meterologije, te podatkovne analizne iz istog. Prikupljeni podaci mogu se umjesto na standardni zaslon, spremati u datoteke ili baze podataka, gdje čekaju daljnju obradu – izrada grafikona i predviđanja pojedinih vrijednosti, koja su korisna u području poljoprivrede, ekologije i sl.