Razvoj novog bifunkcijskog katalizatora na bazi nanočestica kobalt-fosfosulfida deriviranih iz okvira zeolitnih imidazolata inkapsuliranih u P-, S-, N- dopirani ugljik i njegova primjena u ZnO baterijama

Autori: Hoi Un PANG, Teng Wai HOI, Chong Hin TAM

Tvrtka/Fakultet/Škola: PuiChing Middle School, Macau

Država: Kina

e-mail: puichingteam@gmail.com

ZnO baterije (cink-kisik ili cink-zrak baterije) u posljednje vrijeme izazivaju veliku pažnju u području elektrokemije. U cilju komercijalizacije takvih baterija, predstavljamo visoko učinkoviti elektrokatalizator sastavljen od nanočestica kobalt-fosfosulfida inkapsuliranih u trojno dopirani ugljik, tj. S-, P- N- (CoPS@SPNC) nakon derivacije iz okvira zeolitnih imidazolata 67 (ZIF-67) primjenom postupaka sulfidacije i fosfatiranja optimiziranih karboniziranih nanočestica Co ukopljenih u N-dopirani ugljik (Co@NC).