RADNA BILJEŽNICA ZA 3.RAZRED SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE TEMELJENA NA ARDUINO UNO, ARDUINO MKR I CRODUINO MIKROUPRAVLJAČIMA

Autor: Danijel Eskeričić, mag.ing.el.

Država: Hrvatska

e-mail: danijel.eskericic@gmail.com

Radna bilježnica izdana je 2022. godine kao potpuno autorsko pravo te je odobrena od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i uvrštena kao dodatna literatura za srednje strukovne škole. Sadržaj radne bilježnice u potpunosti je podložan strukovnom kurikulumu i ispunjava sve propisane ishode učenja.

Ovaj materijal je drugi službeni napisan na hrvatskome jeziku i ujedno odobren (prvi je također moje autorsko djelo). Namijenjen je učenicima 3. razreda srednjih strukovnih škola za razvijanje psihomotoričkih kompetencija, kritičkog razmišljanja, programiranja vlastitog sklopa, izrada vlastitih inovativnih i automatiziranih sklopova. U radnoj bilježnici nalaze se projekti potpuno primjenjivi u stvarnosti i inovativni.

Primjena radne bilježnice je široka, mogu ju koristiti i hobisti, makeri