Pretvarač ionizirajućeg zračenja s umreženom strukturom i način njegove izrade

Autori: Murashev V., Legotin S., Krasnov A., Didenko S., Kuz'mina K., Sineva M.

Tvrtka: National University of Science and Technology «MISiS» (NUST «MISiS»)

Država: Ruska federacija

e-mail: gavrik.nl@misis.ru

Predmet izuma su pretvarači energije koji pretvaraju ionizirajuće zračenje u električnu energiju (elektromotorna sila). Pretvarač može osigurati direktno punjenje snažnih baterija ili kondenzatora u uvjetima bez solarnog zračenja, a odlikuje se izuzetno malom težinom i veličinom.  Vijek trajanja izotopnog pretvarača određen je vremenom poluraspada radioaktivnog materijala, što iznosi oko 100 godina za 63Ni.