POSTUPAK TOKARANJA S NAKOSIM TANGENCIJSKIM RUBOM, ALATOM ZA TOKARENJE I UKLONIVIM UMETKOM ZA NJEGA

Autor: Gheorghe Romeo CIOARĂ, Mitruț Vasilică PURICIUC, Aurel Mihail ȚÎȚU, Constantin OPREAN, Cristian PISARCIUC

Tvrtka: “Lucian Blaga” University of Sibiu

Država: ROMANIA

Izum se odnosi na tokarski alat s kosim tangencijalnim rubom, podesivim po vrijednosti, namijenjen za tokarenje vanjskih cilindričnih površina, na odgovarajući postupak i na specifičnu izmjenjivu pločicu. Alat se sastoji od paralelopipednog tijela probušenog konusnim provrtom, ili samo cilindričnim, u kojem je fiksiran (trenjem) na željeni nagib nosivog tijela izmjenjivog umetka. Njegov rub, ravan i duge duljine, nalazi se u ravnini tangentnoj na površinu koja se obrađuje i nagnut je prema ravnini određenoj osi izratka i točkom dodirivanja između aktivnog ruba umetka i izratka.