Postupak ekstrakcije bioaktivnog eupatoriopikrina iz listova biljke Eupatorium japonicum Thunb. i dobivanje njezina spoja za liječenje raka pluća u ljudi, fibrosarkoma, raka jetre i raka dojke

Autori: Nguyễn Công Toại , Nguyễn Khánh Hạ

Tvrtka/Fakultet/Škola: HUS High School for Gifted Students

Država: Vijetnam

e-mail: pqnguyen77@yahoo.com

Ovaj izum je prijavljen za patent. Izum se odnosi na postupak ekstrakcije eupatoriopikrina iz listova biljke Eupatorium japonicum Thunb. pomoću metanola na sobnoj temperaturi, uz eliminiranje slabije polarnih spojeva pomoću n-heksana, te ekstrakciju eupatoriopikrina u fazi diklorometana, čime se eupatoriopikrin izolira kao amorfni prah i navedeni se spoj pročišćava u svoj kristalični oblik. Prirodni bioaktivni eupatoriopikrin ekstrahiran iz materijala siguran je i može se koristiti u pripravi lijekova ili farmakoloških preparata za liječenje raka pluća u ljudi, fibrosarkoma, raka jetre i raka dojke.