Portabilni sustav za prikupljanje podataka mjernih pretvornika

Autori: MARIO KLANFAR, VJEKOSLAV HERCEG, DALIBOR KUHINEK

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Država: Hrvatska

e-mail: mario.klanfar@rgn.unizg.hr , vjekoslav.herceg@rgn.unizg.hr , dalibor.kuhinek@rgn.unizg.hr

web: www.rgn.unizg.hr

Uređaj je namijenjen pohrani i prijenosu podataka mjernih pretvornika a naročito je prilagođen terenskome radu na mobilnim strojevima, gdje nema mogućnosti priključenja na izvor napajanja i/ili žičnog spajanja na računalo. Uz to ga odlikuje niz značajki kakve na tržištu nije moguće naći objedinjene u jednom uređaju. Baterijsko napajanje omogućuje višednevni autonomni rad, zavisno o konfiguraciji mjernih pretvornika i korištenju bežičnog prijenosa. Kompaktno kućište malih dimenzija opremljeno je magnetima za praktično pričvršćenje uređaja na metalnu konstrukciju strojeva. Moguće je priključenje do 8 analognih pretvornika uz rezoluciju AD pretvorbe 13 bita, te proizvoljnog (uvjetno) broja digitalnih senzora uz komunikaciju putem SPI, I2C ili UART portova. Lokalna pohrana podataka postiže se SD karticom kapaciteta do 32 Gb dok opcionalno uključivanje Bluetooth ili LoRa modula omogućuje bežični prijenos na udaljenost do 800 m. Frekvencije uzorkovanja/pohrane moguće su od 40 Hz do 500 Hz zavisno o konfiguraciji (broj pretvornika, pohrana na SD karticu ili bežični prijenos). Uređaj se temelji na Atmel Atmega328P mikrokontroleru što omogućuje programiranje korištenjem platforme otvorenog koda Arduino IDE.