Pokretna komora za 3D printer

Autor: HRVOJE NIKOLAŠEVIĆ

Država: Hrvatska

e-mail: 4hrvoje@gmail.com

3D printeri su postali redoviti alati u laboratorijima, radionicama, uredima, a a sve više se koriste i u domovima ljudi. Uz pomoć računala, 3D printeri mogu poslužiti za izradu raznih trodimenzionalnih  modela.  Doze štetnih tvari u zraku prostorije sa 3D printerom nisu male i zbog toga je u komoru ugrađen filter koji sprječava izlazak otrovnih para i prašine. Pokretna komora za 3D printer sastoji se od pokretne površine za izvlačenje 3D printera izvan komore. Sa prednje i stražnje strane komore su staklena vrata koja omogućavaju izvlačenje printera sa obje strane. U komori je osigurana regulacija vlage i temperature kao i filteri koji sprječavaju ulazak prašine u unutrašnjost kućišta tijekom ispisa i time onečišćenje okoline ispisa kao i filtriranje zraka. Komora osigurava idealne uvjete za skladištenje PLA i ABS vlakana. Komora je opskrbljena strujnim priključkom i rasvjetom za rad.