Pojašnjenje Gamowe teorije kroz uzimanje u obzir Yukawa potencijala

Autor: ARTEM SHELAMANOV

Mentor: OLEG ORLYANSKY

Škola: UNESCO Centre “Junior Academy of Science of Ukraine” (JASU)

U radu se istražuje proces alfa raspada modifikacijom Gamowe kvantitativne teorije za alfa raspad kroz Yukawa potencijal. Inovativne ideje mog rada u proučavanju alfa raspada su sljedeće – Koristio sam nove metode koje nisu bile prisutne u drugim radovima iz ovog područja: 1 – Integrirao sam nuklearni potencijal alfa čestice kako bih saznao njegovu vrijednost u blizini i unutar jezgra; 2 – Uveo sam novu formulu za izračun frekvencije; 3 – Uveo sam alternativu Yukawinom nuklearnom potencijalu. Praktična vrijednost je da se, prvo, ovi izračuni mogu koristiti za opisivanje nuklearnih procesa i daju bolje razumijevanje nuklearnog svijeta, a kao drugo, moja su razdoblja uglavnom bila točnija nego u drugi radovi o alfa raspadu.