POBOLJŠANJE BIOREMEDIJACIJE BAKTERIJSKIM IZOLATOM OTPORNIM NA STRES I TOKSIČNOST U INDUSTRIJSKIM OTPADNIM TOKOVIMA

Autori: prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac i dr. sc. Monika Šabić Runjavec

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Država: Hrvatska

e-mail: mvukovic@fkit.hr

web: https://www.fkit.unizg.hr/

Izolirana je autohtona bakterijska kultura roda Pseudomonas iz industrijskog otpadnog toka prilagođenog metabolizma na prisutnost ksenobiotika što ju čini optimalnom za bioremedijaciju. Identifikacija bakterijskog izolata provedena je na temelju biokemijskih testova, i sadržanih proteina te sekvenciranjem gena. Za uzgoj izolata optimirana je hranjiva podloga obogaćena dodatkom 0,1 vol% ksenobiotika. Bioagumentirani aktivni mulj s bakterijskim izolatom od 0,22 g/L poboljšava bioremedijaciju skraćivanjem vremena obrade industrijske otpadne vode za 6 sati uz povećanje učinkovitosti od 24,9%. Bakterijski izolat pokazao se otpornim na stres uzrokovan varijabilnošću organskog opterećenja od 26,3%, što se očituje održavanjem poželjnih morfoloških karakteristika i brojnosti u toksičnim i vrlo toksičnim uvjetima. Katabolički potencijal adaptiranog bakterijskog izolata od 40,3% izražen je u prisutnosti kompleksnih ksenobiotika u okolišnim uvjetima uz bioaugmentaciju.