O-aril-karbamoil-oksimino-dibenz[b,e] oksepini, farmaceutski sastav koji ih sadrži i njihova upotreba

Autor: Ilinca Margareta VLAD, Carmen LIMBAN, Diana Camelia NUȚĂ, Cornel CHIRIȚĂ, Dana Cristina MARINECI, Emil ȘTEFĂNESCU, Miron Teodor CĂPROIU, Constantin DRĂGHICI, Florea DUMITRAȘCU, Mariana Carmen CHIFIRIUC, Luminița MĂRUȚESCU, Speranța AVRAM, Cristina Elena DINU-PÎRVU, Alexandru Vasile MISSIR

Tvrtka: Carol Davila University of Medicine and Pharmacy

Država: ROMANIA

Razvoj originalnih prototipnih molekula koje predstavljaju učinkovita terapijska rješenja u slučaju infekcija mikroorganizmima multirezistentnim, ekstenzivno rezistentnim na lijekove i pandrug-rezistentnim bakterijama te ujedno spriječiti trajni rizik od pojave novih mehanizama rezistencije, je prioritetni smjer istraživanja novih antimikrobnih kemoterapeutika s maksimalnom učinkovitošću i niskom toksičnošću.

Izum se odnosi na O-aril-karbamoil-oksimino-dibenz[b,e]oksepine koji imaju u jednoj molekuli nekoliko biološki aktivnih fragmenata: kondenzirani heterociklički sustav s kisikom u mostu (dibenz[b,e]oksepinski sustav) te karbamoilne farmakoforne i oksiminske skupine.