NETWORK PLANNER

Autor: KRISTIJAN ROSANDIĆ

Mentori: MATEA BIOČIĆ i MARIO TRETINJAK

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Network Planner je web mapping softver za organizaciju lokacija. Aplikacija na vrlo jednostavan način omogućuje grupiranje lokacija na zemljopisnoj karti. Za svaku grupu prikazuje se zajednička statistika značajki lokacija, koje su unesene pomoću Excel datoteke. Aplikacija je primjenjiva za bilo koju vrstu organiziranja manjih organizacijskih jedinica u organizacijsku jedinicu višeg reda. Više na: network-planner.com