NAVOJNO VRETENO S PNEUMATSKIM POGONOM

Autor: BERNARDA GALIĆ

Mentor: prof.dr.sc. ŽELJKO ŠITUM

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Država: Hrvatska

e-mail: bg336707@fsb.hr

Navojno vreteno je strojni dio u obliku izduženog vijka koji se često koristi u različitim industrijskim primjenama za zadatke pozicioniranja, podizanja tereta, rukovanja materijalom i sl. Zajedno s pridruženim dijelovima pretvaraju rotacijsko gibanje vretena u translacijsko gibanje pomičnog tijela s unutarnjim navojem. Navojna vretena se koriste u primjenama gdje se zahtijeva velika preciznost i brzina, kao što je slučaj kod CNC strojeva i 3D printera. Pogon sklopa navojnog vretena dostupan je u različitim konfiguracijama i izvedbama, ali najčešće su izvedbe s električnim servo ili koračnim motorom. Međutim, u nekim primjenama, povoljne značajke pneumatskih aktuatora kao što su velika specifična snaga, neosjetljivost na preopterećenje i zastoj pogona, sigurnost rada u eksplozivnim sredinama, visoke brzine rotacije i dr. mogu dati prednost korištenju pneumatskih motora u odnosu na uobičajeno korištene električne motore. Pozicija se mjeri pomoću inkrementalnog enkodera montiranog korištenjem dvije remenice i remena spojenog na pomični dio navojnog vretena. Sustav je upravljan korištenjem upravljačkog uređaja Controllino.