Mobilni virtualni pokazivač s lokalnim pozicioniranjem i pohranom podataka

Autor: DENYS HROMOVYI

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraine

e-mail: jasuselection@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Izrađeni prototip sustava omogućuje korisnicima jednostavno prepoznavanje zanimljivih objekata (npr. muzejskih predmeta, detalja diorame, navigacijskih uputa, gradskih spomenika) na panoramskim lokacijama bez GPS-a, interneta ili prethodno spremljenih podataka. Korisnicima je potrebna samo naša aplikacija i poseban QR kod koji se lako generira u roku od nekoliko minuta pomoću iste aplikacije.