METODA DIJAGNOSTIKE BEZKONTRASTNIH FRAGMENTA U LJUDSKOM TIJELU

Autor: SALENKO BOGDAN

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraine

e-mail: jasuselection@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Istraživački rad bio je posvećen traženju i razvoju nove metode dijagnosticiranja prisutnosti stranih nekontrastnih fragmenata u rani pacijenta izravnim mehaničkim kontaktom.