Mean Green Machine – robotska ruka i sustav za njeno upravljanje

Autori: DARIJAN GAŠLJEVIĆ, NIKOLA ANCIĆ, MISLAV JURIŠIĆ

Mentor: MLADEN VIDOVIĆ

Škola: Osnovna škola Luka, Zagreb

Hoverboard kojim preko žiroskopskog modula upravlja Arduino Nano. Balansirajući robot može dobivati električnu energiju iz baterija, ispravljača ili preko USB kabela.