Korištenje sile kao pogonske energije u vozilima

Autor: VLADIMIR MRVOŠ

Država: Hrvatska

Vozilo mora biti u potisku na osovinu sa iskrivljenom vilicom koja svojim teretom stvara energiju koja pokreće vozilo. Ovakvim načinom pokretanja vozila smanjuje se ispuštanje CO2 u atmosferu. Energija za pokretanje bi se stvarala na bazi elektronike i koristili bi se agregat pogoni te solarni kolektori.

Izgaranjem fosilnih goriva nastaju plinovi koji su veliki zagađivači na lokalnoj i globalnoj razini. Korištenjem sile kao pogonske energije u vozilima znatno bi se mogla smanjiti emisija štetnih plinova nastalih sagorijevanjem fosilnih goriva. Za pokretanje vozila primijenio bi se potisak tj težina, te solarna energija što bi doprinijelo smanjenju korištenja fosilnih goriva.

korištenje sile teže za pogonsku energiju prikazano je na priloženim skicama.